روغن موتور ULTRA آکتورس

مشخصات آزمایش شده

10W40

روش آزمون ASTM

Actors Ultra

 روغن موتور ULTRA آکتورس با فرمولاسیون پیشرفته و منطبق با آخرین استانداردهای جهانی و با استفاده از روغن پایه گروه 3و4 و مواد افزودنی بسیار مرغوب و مورد تائید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و أنجمن نفت آمریکا (API) جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی طراحی و تولید گردیده ‌است.

 مطــــابق با استاندارد ملی شماره 22261 ایران

API: SN | SAE:10 W 40 | ISIRI 22261

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة