روغن موتور سوپر پراید آکتورس

مشخصات آزمایش شده

20W50

روش آزمون

روغن موتور سوپر پراید آکتورس

روغن موتور سوپر پراید آکتورس با استفاده از بهترین روغن پایه معدنی با شاخص گرانروی بالا موجب حفظ ویسکوزیته روغن در شرایط مختلف آب و هوایی شده و مواد افزودنی ضد زنگ و ضدساییدگی بکار رفته در آن از خوردگی قطعات موتور جلوگیری می کند و با استفاده از بهترین مواد افزودنی موردتایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22260 و 22261 ایران

API:SG/CD | SAE:20W50 |  ISIRI 3785,1342

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة