روغن موتور سوپر شارژ و توربو شارژ D-17000

مشخصات آزمایش شده

15W40

20W50

روش آزمون ASTM

موتور سوپر شارژ

روغن موتور آکتـورس D-17000  با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22260  ایران

API CH-4 | SAE:20W50 , 15W40 | ISIRI 22260

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة