روغن موتور سوپر تاکسی 12000

مشخصات آزمایش شده

20W50

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپر تاکسی 12000

این محصول با استفاده از روغن پایه پارافینیک و بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) جهت کارکرد زیاد در همه فصول و در ترافیک های شهری طراحی شده است. 

مطابق با استاندارد ملی شماره 22260 و 22261 ایران

API:SG/CD | SAE:20W50 | ISIRI 22260,22261

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة