روغن موتور سوپر آکتورس20000

مشخصات آزمایش شده

20W50

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپر آکتـورس 20000

روغن موتور سوپر آکتورس 20000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو ( OEM Approvals ) و انجمن نفت امریکا (API) جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22261 و 22260 ایران

API: SL/CF-4 | SAE:20W50 | ISIRI 22260,22261

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة