روغن موتور سوپرشارژ و توربوشارژ D-9000

مشخصات آزمایش شده

20W-50

روش آزمون ASTM

روغن موتور سوپرشارژ و توربوشارژ D-9000

روغن موتور سوپرشارژ و توربوشارژ آکتورس D-9000 مخصوص موتورهای بنزینی و دیزلی سوپرشارژ و توربوشارژ با استفاده از روغن پایه پارافینیک با شاخص گرانروی بالا و بهترین مواد افزودنی موردتایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 22260 و 22261 ایران

API:CF-4/SJ | SAE:20W50 | ISIRI 22260,22261

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة