روغن موتور آکتورس 6000

مشخصات آزمایش شده

50

40

روش آزمون

روغن موتور آکتـورس 6000

روغن موتور آکتورس 6000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک با شاخص گرانروی مناسب و بهترین مواد افزودنی مورد تایید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت امریکا (API) تولید گردیده است.

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة