روغن دنده GL-4 آکتورس

مشخصات آزمایش شده

85W140

85W90

75W80

استاندارد ملی ایران

روش آزمون ASTM

روغن دنده GL-4 آکتـورس

روغن دنده GL-4 آکتورس با استفاده از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از از پالایش برشی و بهترین مواد افزودنی اروپائی و آمریکائی مورد تائید بزرگترین سازندگان جهانی خودرو (OEM Approvals) و انجمن نفت آمریکا (API) تولید گردیده است.

مطابق با استاندارد ملی شماره 2873 ایران

 API GL-4 | SAE:85W90,85W140,75W80

×

آکتورس

× آماده پاسخگویی هستیم | نحن جاهزون للإجابة